Your VFB Pro license is UNVERIFIED. You must enter your license information before VFB Pro can fully function.

Za skupinsko prijavo vsak tekač izpolni isto prijavnico kot posameznik,
obvezno pa navede ime kluba oz. ekipe.

Skupinska prijava se šteje, če ima vsaj 8 prijavljenih enako ime kluba oz. ekipe.

234